Misintenties en parochieblad

AANVRAGEN VAN MISINTENTIES

De bijdrage (het stipendium) voor een intentie bedraagt 15 euro. De intentie moet wel minstens 21 dagen vooraf aangevraagd worden. Dan ben je zeker dat ze twee weken na mekaar in het parochieblad verschijnt. Aanvragen kan elke zaterdag na de eucharistieviering van 18 uur en het kan ook elektronisch: sintpaulusvossem@gmail.com.

De bijdrage van 15 euro voor een aangevraagde misintentie schrijf je bij voorkeur rechtstreeks over op de rekening van “Parochie Sint-Paulus (transit)”: BE21 4311 5369 0103 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van de datum en naam voor wie de intentie bestemd is.

Je kan daarvoor terecht bij Riet Bouckaert, Keiberg, 27 (tel. 02/305.31.62). Je bent ook welkom vóór en na de weekendvieringen.

ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD (Kerk en Leven) 39 € (jaar 2020) te storten op rekening BE87.7344.2610.0494 van V.P.W. Gewest Overijse, Kerkstraat 31, 3080 Tervuren met vermelding "abonnement... (naam en adres) 2020".

TEKSTEN VOOR HET PAROCHIEBLAD (Kerk en Leven) Verenigingen of parochianen die een tekst of een foto over een activiteit willen laten opnemen in Kerk en Leven kunnen die doorsturen naar ons parochie-emailadres sintpaulusvossem@gmail.com. Maar zoals met de intenties moet dit goed vooraf gebeuren.