Kerk

KERKRAAD

Dit is het bestuur van de “kerkfabriek St-Paulus Vossem”.
Hun opdracht is het financieel beheer van de kerkelijke goederen en de materiële ondersteuning van de kerkelijke activiteiten.
De kerkraad is een eigen officiële en juridische instelling en bestaat uit vijf leden;

André Laes, tel. 02/767.66.74

Paul De Cock, tel. 02/305.31.62

René Bellemans, tel. 02/767.26.53

Nicole Laeremans, tel. 02/767.11.19

Romain Verhoeven, tel. 02/767.94.55