Kapelletjes

In en rond Vossem bevinden zich vijf kapelletjes, toegewijd aan Maria. In de maand mei wordt er wekelijks bij één van deze kapelletjes het rozenhoedje gebeden.
De dag waarop dit gebeurt wordt in het parochieblad (Kerk en Leven) meegedeeld.