Huwelijk

Indien je kerkelijk wenst te huwen, neem dan tijdig contact op met de (federatie)pastoor, Jan Herinckx jan.herinckx@skynet.be . Dit moet ook wanneer je eventueel een eigen priester wenst te laten voorgaan in de viering. Je kan ook daar gegevens verkrijgen over het verloop van een huwelijksviering en over voorbereidingsmogelijkheden voor huwenden in andere federaties.