Doop

De dopen in St-Paulus Vossem gebeuren in een gezamenlijke doopviering op de tweede zondag van de even maanden om 15.15 u. De aanvraag tot dopen gebeurt bij Riet Bouckaert, Keiberg 27, tel. 02/305.31.62; mammieriet@hotmail.com

Voor de ouders die hun kindje wensen te laten dopen is er wel een ouderavond voorzien waarvan de plaats en de datum meegedeeld worden bij de doopaanvraag. De gegevens daarover kan je ook terugvinden in het parochieblad “Kerk en Leven”. Deze doopouderavond gaat ongeveer 10 dagen voor de viering door, begint telkens om 20 u. en eindigt zeker vóór 22 u.