DOOPSEL


In Moorsel dopen we op de tweede zondag van januari – maart – mei – juli – september – november.  Voor ouders die hun kindje wensen te laten dopen is er een ouderavond voorzien waarvan de plaats en de datum meegedeeld worden bij de doopaanvraag.

De gegevens daarover kan je ook terugvinden in het parochieblad “Kerk en Leven”of op het uithangbord aan de kerk.


Deze doopouderavond vindt plaats in Tervuren -Kerkstraat 31- ongeveer 10 dagen vóór de viering . We beginnen om 20 u. en eindigen zeker vóór 22 u.


De doopcatechist voor Moorsel is:

Marc Gobin         

02/767 69 52   marc.gobin1@skynet.beDoopselaanvraag  2021

Doopselviering in de kerk van

op zondag:                                     2021

 

 

De dopeling:

Geslacht:meisje                                    jongen

Naam: 

Voornamen: 

 

Plaats en datum van geboorte:

 

 

Ouders:

Naam en voornaam van de vader:

Naam en voornaam van de moeder:

Broertjes & zusjes:

Adres:

Telefoon en/of GSM:

e-mailadres:

 

Peter en meter:

Naam en voornaam van de meter:

Naam en voornaam van de peter:

 

 

Publicatie in Kerk & Leven:

Om de leden van onze federatie te laten delen in de vreugde van de opname van uw kindje in onze christelijke gemeenschap, vragen wij uw toestemming om de naam, voornaam en straat (zonder huisnummer) van de dopeling en van uzelf, te vermelden in de rubriek ‘doopselvieringen’ van het parochieblad ‘Kerk & Leven’.

   ja   neen

Handtekening van de ouders:

 

 

 

moeder                                                                                   vader

 

 

Voorbereidingsavonden waaraan beide ouders deelnemen

 

Tijdens deze ouderavond hebben jullie het, samen met de priester, de doopselcatechisten en andere jonge ouders, over dat kirrende en spartelende nieuwe wonder in jullie gezin en ook over de inhoud en de betekenis van het doopsel.


Bij de doopselviering worden immers verschillende tekens, symbolen en symboolhandelingen gebruikt en gebeden of formules uitgesproken. Samen bespreken we waar ze voor staan en wat ze betekenen.


Praktische afspraken in verband met de doopselviering zelf komen op deze avond uiteraard ook aan bod.

 

De ouderavonden vinden telkens plaats van 20 tot 22 uur. 

Voor Moorsel is dat in het parochie-onthaal in Tervuren, Kerkstraat 31. 


Data 2021


Voorbereidende ouderavond op: 29 december 2020

Doopselviering op 10 januari – 14u Moorsel, Sint-Jozef


Voorbereidende ouderavond op: 4 maart 2021

Doopselviering op 14 maart – 14u Moorsel, Sint-Jozef


Voorbereidende ouderavond op: 29 april 2021

Doopselviering op 9 mei – 14u Moorsel, Sint-Jozef

 

Voorbereidende ouderavond op: 24 juni 2021

Doopselviering op 4 juli – 14u Moorsel, Sint-Jozef

 

Voorbereidende ouderavond op: 2 september 2021

Doopselviering op 12 september – 14u Moorsel, Sint-Jozef

  

Voorbereidende ouderavond op: 4 november 2021

Doopselviering op 14 november – 14u Moorsel, Sint-Jozef