CATECHESE


Catechese is een Lange Weg die begint bij het doopsel en niet meer stopt.  Bewust van deze gedachte bieden wij in onze parochie uw kind begeleiding aan vanaf Kring 8, met de Eerste Eucharistie, tot Kring 15 waar de jongeren het Vormsel ontvangen.  De plaatselijke verantwoordelijke voor catechese is Regine Roosemont. U kan haar contacteren via mail : regineroosemont@hotmail.com of telefonisch op nr. 0485 64 11 19


EERSTE COMMUNIE

Voor de eerste communie, Kring 8 (normaal in het tweede leerjaar), wordt uw kind uitgenodigd via de school. De ouders worden uitgenodigd  op een  ouderavond in oktober - november.  Ouders van kinderen die niet in Moorsel schoollopen nemen zelf contact op. De bijeenkomsten worden door de ouders begeleid. Thalie Fraiture is de catechiste die deze groep begeleidt. U kan haar contacteren op nr. 0485 13 54 97 of via mail: little_thalieke@hotmail.com


GELOOFSBELIJDENIS

In het zesde leerjaar(kring 12) worden de kinderen voorbereid op de weg naar hun geloofsbelijdenis.

(voor de vier parochies van onze federatie)           

Voor de twaalfjarigen voorzien we een 7-tal bijeenkomsten. Deze vinden plaats op zondagvoormiddag 9u met daarop volgend  gezinsviering.

Verantwoordelijke:

Hilde Cums

hilde.cums@skynet.be

Data 2021


Eerste Communie in de Sint-Jozefskerk te Moorsel op zondag 9 mei 2021 om 11u.

Plechtige Geloofsbelijdenis in de Sint-Janskerk te Tervuren op zondag 25 april 2021 om 11u.Brugcatechese

Kring 9,10,11

(voor de vier parochies van onze federatie)           

De voorbereiding op de Geloofsbelijdenis

loopt over drie jaar. Kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar volgen brugcatechese .  Deze 5-tal bijeenkomsten per jaar vinden plaats op zondag voormiddag van 9u 30met daarop volgend gezinsviering.

Verantwoordelijke:

Marleen Theuwissen

Marleen.theuwissen@gmail.com

 
VORMSEL

Na de Geloofsbelijdenis gaan we in Kring 13  verder op stap met de jongeren. In de Kringen 13, 14 en 15 proberen wij de jongeren te sterken in hun geloof. In Kring 15 kunnen ze het Vormsel ontvangen, waarna ze worden uitgenodigd om verder andere jongeren mee te inspireren en hun eigen geloof verder zin en richting te geven. Wij gaan actief op zoek naar wat geloven kan betekenen in ons  leven.

Ieder jaar gaan we op weekend waar sterke banden worden gesmeed en intens wordt gewerkt en gedacht rond geloven in deze tijd. In Kring 15 voorzien we een extra weekend. Tijdens dit weekend worden de jongeren die het Vormsel gaan ontvangen intens begeleid en voorbereid.


Datum 2021


Vormsel in de Sint-Janskerk te Tervuren met Pinksteren op 23 mei 2021 om 11uOm uw kind te laten vormen, neem contact op met de verantwoordelijke:


Kristien Vanhuyse  0486 11 83 66

tobittervuren@gmail.com