Catechese

De voorbereiding voor de Eerste Communie en het uitspreken van de geloofsbelijdenis (Plechtige Communie) gebeurt door de parochie.

De kinderen die hun Eerste Communie wensen te ontvangen worden in een tiental bijeenkomsten daar naartoe begeleid. Een inschrijvingsavond daarvoor is voorzien in het begin van het nieuwe werkjaar (september-oktober). De contactpersoon voor de eerste Communiecatechese is Riet Bouckaert tel. 02/305.31.62.

De voorbereiding op de Geloofsbelijdenis loopt over vier jaar. Kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar volgen de brugcatechese met een 5tal bijeenkomsten per jaar. Verantwoordelijke is Lynn De Maesschalck pl.demaesschalck@telenet.be

Voor de twaalfjarigen zijn er wat meer bijeenkomsten voorzien. Pastoor Jan kan je daarover contacteren jan.herinckx@skynet.be De inschrijving daarvoor gebeurt samen met die voor de brugcatechese op een aangekondigde ouderavond rond half september.

Voor verzekering en kosten is er een bijdrage voorzien van 20 euro voor de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis.

Om het sacrament van het Vormsel te ontvangen volgen wij, hetgeen men noemt “De lange weg”. Het Vormsel vindt plaats rond de leeftijd van 15 jaar. De voorbereiding daartoe met jaarlijks een beperkt aantal bijeenkomsten wordt door de federatie georganiseerd voor alle jongeren samen. De naam daarvoor is “Tobit” en de voorbereiding begint dus vanaf het eerste middelbaar, Kring 13 (dertienjarigen). Begeleiding en contactpersoon: Kristien Vanhuyse 0486.118.366. kristien.vanhuyse@gmail.com