Kerkraad

 

De kerkraad is een wettelijk orgaan onderworpen aan het Vlaamse decreet (Decreet betreffende de materiƫle organisatie en werking van de erkende erediensten).

De kerkraad telt vijf leden en heeft de materiƫle zorg voor het kerkelijk patrimonium en de diverse voorzieningen ten behoeve van de eredienst. De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de gemeentelijke overheid, het bisdom en de provincie gecontroleerd.

 

 

Voor Moorsel zijn dat:

 

Voorzitter:

Kristien Pas 02/305.38.64 ferrie.praet@telenet.be

 

Secretaris:

Johan Bartholomees Jo.bartholomees09@telenet.be

 

Penningmeester:

Guido Van Hove 02/305.07.62 vanhove.guido@telenet.be

 

Liden:

Stefaan Schroyens 02/767.94.09 stefaanschroyens@hotmail.com

 

Johan Vandevelde

 

Pastoor

Jan Herinckx 02 731 26 86 jan.herinckx@skynet.be