DOOPSEL

 

In Moorsel dopen we op de tweede zondag van januari – maart – mei – juli – september – november. Voor ouders die hun kindje wensen te laten dopen is er een ouderavond voorzien waarvan de plaats en de datum meegedeeld worden bij de doopaanvraag.

De gegevens daarover kan je ook terugvinden in het parochieblad “Kerk en Leven”of op het uithangbord aan de kerk.

 

Deze doopouderavond vindt plaats in Tervuren -Kerkstraat 31- ongeveer 10 dagen vóór de viering . We beginnen om 20 u. en eindigen zeker vóór 22 u.

 

De doopcatechist voor Moorsel is:

Marc Gobin

02/767 69 52 marc.gobin1@skynet.be

 

 

Doopselaanvraag 2018

Doopselviering in de kerk van

op zondag: 2018

De dopeling:

Geslacht:meisje jongen

Naam:

Voornamen:

Plaats en datum van geboorte:

Ouders:

Naam en voornaam van de vader:

Naam en voornaam van de moeder:

Broertjes & zusjes:

Adres:

Telefoon en/of GSM:

e-mailadres:

Peter en meter:

Naam en voornaam van de meter:

Naam en voornaam van de peter:

Publicatie in Kerk & Leven:

Om de leden van onze federatie te laten delen in de vreugde van de opname van uw kindje in onze christelijke gemeenschap, vragen wij uw toestemming om de naam, voornaam en straat (zonder huisnummer) van de dopeling en van uzelf, te vermelden in de rubriek ‘doopselvieringen’ van het parochieblad ‘Kerk & Leven’.

ja neen

Handtekening van de ouders:

moeder vader

Voorbereidingsavonden waaraan beide ouders deelnemen

Tijdens deze ouderavond hebben jullie het, samen met de priester, de doopselcatechisten en andere jonge ouders, over dat kirrende en spartelende nieuwe wonder in jullie gezin en ook over de inhoud en de betekenis van het doopsel.

 

Bij de doopselviering worden immers verschillende tekens, symbolen en symboolhandelingen gebruikt en gebeden of formules uitgesproken. Samen bespreken we waar ze voor staan en wat ze betekenen.

 

Praktische afspraken in verband met de doopselviering zelf komen op deze avond uiteraard ook aan bod.

Voorbereidende ouderavond op: Doopselviering van:

4 januari 2018 14 januari – 14 h

1 maart 2018 11 maart – 14 h

3 mei 2018 13 mei – 14 h

28 juni 2018 8 juli – 14 h

30 augustus 2018 9 september – 14 h

30 oktober 2018 11 november – 14 h

De ouderavonden vinden telkens plaats van 20 tot 22 uur. Voor Moorsel is dat in het parochie-onthaal in Tervuren, Kerkstraat 31.