CATECHESE

 

Catechese is een Lange Weg die begint bij het doopsel en niet meer stopt. Bewust van deze gedachte bieden wij in onze parochie uw kind begeleiding aan vanaf Kring 8, met de Eerste Eucharistie, tot Kring 15 waar de jongeren het Vormsel ontvangen. De plaatselijke verantwoordelijke voor catechese is Regine Roosemont. U kan haar contacteren via mail : regineroosemont@hotmail.com of telefonisch op nr. 0485 64 11 19

 

EERSTE COMMUNIE

Voor de eerste communie, Kring 8 (normaal in het tweede leerjaar), wordt uw kind uitgenodigd via de school. De ouders worden uitgenodigd op een ouderavond in oktober - november. Ouders van kinderen die niet in Moorsel schoollopen nemen zelf contact op. De bijeenkomsten worden door de ouders begeleid. Thalie Fraiture is de catechiste die deze groep begeleidt. U kan haar contacteren op nr. 0485 13 54 97 of via mail: little_thalieke@hotmail.com

 

GELOOFSBELIJDENIS

In het zesde leerjaar worden de kinderen voorbereid op de weg naar hun geloofsbelijdenis. (info bij Regine Roosemont)

 

 

Data 1019

Plechtige geloofsbelijdenis 19 mei te 11u

Eerste Eucharistie 26 mei te 9.30u

 

De inschrijvingen voor de Eerste Eucharistie vinden plaats op woensdag28 november 2018 om 20u in de zaal in Tervuren (recht t.o.v. de kerk). Nadat een gastspreker ons nog eens komt aanvuren Kunnen de ouders hun kinderen inschrijven en kennismaker met de catechiste.

 

Op 21 oktober te 9.45u is er gezinsviering met naamopgave voor de 12 jarigen.

 

 

VORMSEL

Na de Geloofsbelijdenis gaan we in Kring 13 verder op stap met de jongeren. In de Kringen 13, 14 en 15 proberen wij de jongeren te sterken in hun geloof. In Kring 15 kunnen ze het Vormsel ontvangen, waarna ze worden uitgenodigd om verder andere jongeren mee te inspireren en hun eigen geloof verder zin en richting te geven. Wij gaan actief op zoek naar wat geloven kan betekenen in ons leven.

Ieder jaar gaan we op weekend waar sterke banden worden gesmeed en intens wordt gewerkt en gedacht rond geloven in deze tijd. In Kring 15 voorzien we een extra weekend. Tijdens dit weekend worden de jongeren die het Vormsel gaan ontvangen intens begeleid en voorbereid.

 

Om uw kind te laten vormen, neem contact op met de verantwoordelijke:

 

Kristien Vanhuyse 0486 11 83 66

tobittervuren@gmail.com